H1.Aging Research Center.Psykologi Bäckman

Organisation: H1.Aging Research Center

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Aging Research Center Psykologi Bäckman, 171 77 Stockholm

Anställda

Bárbara Avelar Pereira forskningssamordnare
Claudio Brozzoli Anknuten till Forskning
Lars Bäckman professor
Tobias Granwald doktorand
Marc Guitart-Masip forskare
Saana Korkki postdoktor
Xin Li postdoktor
Kristin Nordin postdoktor
Goran Papenberg forskare
Jonas Persson forskare
Alireza Salami forskare
George Samrani Anknuten till Forskning