K8.CPF.Masterman

Organisation: K8.CPF

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Masterman, 171 77 Stockholm

Anställda

Jonas Forsman Anknuten till Forskning
Ulrika Haggård Postdoktorala studier
Axel Haglund Anknuten till Forskning
Kajsa Klöverbäck administratör
Marianne Kristiansson adjungerad professor
Thomas Masterman Anknuten till Forskning
Tom Palmstierna Anknuten till Forskning
Charlotte Pollak Anknuten till Forskning
Sara Rodre Doktorand
Lenka Sivak Doktorand
Joakim Sturup Postdoktorala studier