K7.Övriga.Med.strålningsfysik SLL

Organisation: K7.Övriga

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Övriga Med strålningsfysik SLL, 171 77 Stockholm

Anställda

Hamza Benmakhlouf Anknuten till Forskning
Åsa Carlsson Tedgren Anknuten till Forskning
Mohammed Ali Ghazal Doktorand
Angeliki Karambatsakidou Doktorand
Kristin Karlsson Anknuten till Forskning
Ingmar Lax Anknuten till Forskning
Artur Omar Doktorand
Eva Onjukka Anknuten till Forskning
Gavin Poludniowski Anknuten till Forskning
Alejandro Sanchez-Crespo Anknuten till Forskning
Jens Zimmerman Doktorand