K7.Forskning.Bergh.Tedgren

Organisation: K7.Forskning.Bergh

Postadress:

Anställda

Anna Asklid Anknuten till Forskning
Hamza Benmakhlouf Anknuten till Forskning
Åsa Carlsson Tedgren Anknuten till Forskning
Simon Dahlander Doktorand
Anna Embring Doktorand
Marcus Fager Doktorand
Giovanna Gagliardi Anknuten till Forskning
Mohammed Ali Ghazal Doktorand
Michael Gubanski Anknuten till Forskning
Mattias Hedman Anknuten till Forskning
Kristin Karlsson Anknuten till Forskning
Ingmar Lax Anknuten till Forskning
Elias Lindbäck Doktorand
Eva Onjukka Anknuten till Forskning
Ricardo Palanco Zamora Doktorand
Linda Persson Anknuten till Forskning
Alexander Valdman senior forskningsspecialist
Peter Wersall Anknuten till Forskning
Fernanda Villegas-Navarro Anknuten till Forskning
Jens Zimmerman Doktorand