K6.Reproduktiv hälsa.Utb enh RH

Organisation: K6.Reproduktiv hälsa

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Reproduktiv hälsa Utb enh RH, 171 77 Stockholm

Anställda

Amelia Almlöf Kalmaru adjungerad adjunkt
Sofia Alsing adjunkt
Ewa Andersson lektor
Marie Bondeson adjungerad adjunkt
Helena Brag adjungerad adjunkt
Åsa Gottfridsson adjunkt
Anna Gustafsson biträdande lektor
Elin Hallgren adjungerad adjunkt
Sandra Kahlbom adjungerad adjunkt
Carina Karlsson Bergqvist adjungerad adjunkt
Emma Lilliehöök adjungerad adjunkt
Lena Lindgren adjungerad adjunkt
Christina Lundberg Anknuten till Undervisning/handledning
Louise Odell adjungerad adjunkt
Malin Ruukholm adjungerad adjunkt
Liisa Svensson adjunkt
Hanna Ulfsdottir biträdande lektor
Michael Wells biträdande lektor
Emilija Wilson biträdande lektor
Ulrika Öberg adjungerad adjunkt