Skip to main content

Organisation:

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Reproduktiv hälsa Lindgren, 171 77 Stockholm

Employees

Nataliia Tsekhmestruk forskningsassistent
Susanne Åhlund doktorand
Wibke Jonas forskarassistent
Gunilla Lönnberg doktorand
Sofia Zwedberg Anknuten till Undervisning/handledning
Eva Nissen Professor Emeritus/Emerita
Rhonda Small Annan grund
Kyllike Christensson Professor Emeritus/Emerita
Ulla Waldenström Professor Emeritus/Emerita
Erica Schytt Anknuten till Forskning
Malin Ahrne doktorand
Kristin Svensson Anknuten till Undervisning/handledning
Saba Tecle forskningsassistent
Muna Sicid forskningsassistent
Amani Abdelkhalig Eltayb Anknuten till Forskning
Ewa Andersson
Helena Lindgren lektor
Michael Wells lektor, biträdande
Anna Wahlberg postdoktor
Elin Ternström postdoktor