K6.Reproduktiv hälsa

Organisation: K6 Kvinnors och barns hälsa

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Reproduktiv hälsa, 171 77 Stockholm

Grupper

K6.Reproduktiv hälsa.Lindgren
K6.Reproduktiv hälsa.Jonas
K6.Reproduktiv hälsa.Utb enh BUH
K6.Reproduktiv hälsa.Klingberg-Allvin

Anställda

Maria Ahlbom adjunkt
Soledad Alarcon Fernandez adjunkt, adjungerad
Sofia Alsing adjunkt
Ewa Andersson adjunkt
Nina Andersson-Papadogiannaki adjunkt
Ana Ayala Doktorand
Charlotta Bergström Doktorand
Johanna Blomgren forskningsbarnmorska
Kyllike Christensson Professor Emeritus/Emerita
Kerstin Erlandsson Anknuten till Forskning
Kristina Fagerkvist doktorand
Johanna Granhagen Jungner lektor, biträdande
Elin Hallgren adjunkt
Ingegerd Hildingsson Anknuten till Undervisning/handledning
Annica Kempe postdoktor
Liza Klacksell Israelsson adjunkt
Marie Klingberg Allvin professor
Siri Lilliesköld doktorand
Helena Lindgren lektor
Christina Lundberg Anknuten till Undervisning/handledning
Eva Nissen Professor Emeritus/Emerita
Ingrid Osika forskningssamordnare
Björn Salomonsson Anknuten till Forskning
Erica Schytt Anknuten till Forskning
Rhonda Small Anknuten till Forskning
Anna Stäke Anknuten till Undervisning/handledning
Kristin Svensson Anknuten till Forskning
Liisa Svensson adjunkt
Ylva Thernström Blomqvist Anknuten till Undervisning/handledning
Björn Tingberg adjunkt
Nataliia Tsekhmestruk forskningsassistent
Ulla Waldenström Professor Emeritus/Emerita
Michael Wells lektor, biträdande
Lena Wettergren Anknuten till Forskning
Andreas Widbom doktorand
Emilija Wilson
Ingrid Maria Öjmyr Joelsson Anknuten till Forskning
Elin Öst adjunkt, adjungerad