K6.Reproduktiv hälsa

Organisation: K6 Kvinnors och barns hälsa

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Reproduktiv hälsa, 171 77 Stockholm

Grupper

K6.Reproduktiv hälsa.Utb enh RH
K6.Reproduktiv hälsa.Jonas
K6.Reproduktiv hälsa.Utb enh BUH
K6.Reproduktiv hälsa.Klingberg-Allvin

Anställda

Malin Ahrne Anknuten till Forskning
Linda Alke adjungerad adjunkt
Amelia Almlöf Kalmaru adjungerad adjunkt
Sofia Alsing adjunkt
Ewa Andersson lektor
Veronica Berggren adjungerad adjunkt
Charlotta Bergström Doktorand
Marie Bondeson adjungerad adjunkt
Kirsty Bourret postdoktor
Helena Brag adjungerad adjunkt
Kyllike Christensson Professor Emeritus/Emerita
Karin Dahlström Doktorand
Kerstin Erlandsson Anknuten till Forskning
Kristina Fagerkvist doktorand
Åsa Gottfridsson adjunkt
Johanna Granhagen Jungner adjunkt
Anna Gustafsson biträdande lektor
Elin Hallgren adjungerad adjunkt
Wibke Jonas assisterande lektor
Berthollet Bwira Kaboru Anknuten till Forskning
Sandra Kahlbom adjungerad adjunkt
Carina Karlsson Bergqvist adjungerad adjunkt
Annica Kempe Anknuten till Forskning
Liza Klacksell Israelsson adjunkt
Marie Klingberg Allvin professor
Emma Lilliehöök adjungerad adjunkt
Siri Lilliesköld doktorand
Lena Lindgren adjungerad adjunkt
Jessica Linnros adjungerad adjunkt
Christina Lundberg Anknuten till Forskning
Elisa Maria Maffioli Anknuten till Forskning
Marlene Makenzius Anknuten till Forskning
Cristina Mattison Anknuten till Forskning
Patrick McGowan Anknuten till Forskning
Rosario Montirosso Anknuten till Forskning
Eva Nissen Professor Emeritus/Emerita
Louise Odell adjungerad adjunkt
Mandira Paul Anknuten till Forskning
Maria Refsgaard adjungerad adjunkt
Sara Runesdotter statistiker
Malin Ruukholm adjungerad adjunkt
Björn Salomonsson Anknuten till Forskning
Tewodros Seyoum Postdoktorala studier
Anna Stålberg adjungerad adjunkt
Anna Stäke Anknuten till Undervisning/handledning
Kristin Svensson Anknuten till Forskning
Liisa Svensson adjunkt
Ylva Thernström Blomqvist Anknuten till Undervisning/handledning
Björn Tingberg assisterande lektor
Hanna Ulfsdottir biträdande lektor
Ulla Waldenström Professor Emeritus/Emerita
Michael Wells biträdande lektor
Andreas Widbom doktorand
Emilija Wilson biträdande lektor
Amare Tariku Woldemariam Postdoktorala studier
Anna Wängborg Doktorand
Eva Åkerman postdoktor
Elin Öst adjungerad adjunkt