K6.Reproduktiv hälsa

Organisation: K6 Kvinnors och barns hälsa

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Reproduktiv hälsa, 171 77 Stockholm

Grupper

K6.Reproduktiv hälsa.Lindgren
K6.Reproduktiv hälsa.Jonas
K6.Reproduktiv hälsa.Utb enh BUH

Anställda

Maria Ahlbom adjunkt
Malin Ahrne doktorand
Anna Akselsson Anknuten till Forskning
Sofia Alsing adjunkt
Ewa Andersson lektor, biträdande
Nina Andersson-Papadogiannaki adjunkt
Ana Ayala Doktorand
Charlotta Bergström Doktorand
Johanna Blomgren Anknuten till Forskning
Kyllike Christensson Professor Emeritus/Emerita
Kerstin Erlandsson Anknuten till Forskning
Kristina Fagerkvist doktorand
Johanna Granhagen Jungner lektor, biträdande
Elin Hallgren adjunkt
Ingegerd Hildingsson Anknuten till Undervisning/handledning
Wibke Jonas forskarassistent
Annica Kempe postdoktor
Liza Klacksell Israelsson adjunkt
Siri Lilliesköld doktorand
Helena Lindgren lektor
Eva Nissen Professor Emeritus/Emerita
Ingrid Osika forskningssamordnare
Björn Salomonsson Anknuten till Forskning
Erica Schytt Anknuten till Forskning
Rhonda Small Anknuten till Forskning
Anna Stäke Anknuten till Undervisning/handledning
Kristin Svensson Anknuten till Forskning
Liisa Svensson adjunkt
Elin Ternström Anknuten till Forskning
Ylva Thernström Blomqvist Anknuten till Undervisning/handledning
Björn Tingberg adjunkt
Nataliia Tsekhmestruk forskningsassistent
Ulla Waldenström Professor Emeritus/Emerita
Michael Wells lektor, biträdande
Lena Wettergren Anknuten till Forskning
Andreas Widbom doktorand
Emilija Wilson lektor, biträdande
Ingrid Maria Öjmyr Joelsson Anknuten till Forskning
Elin Öst adjunkt, adjungerad