Skip to main content

Organisation:

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neonatologi, 171 77 Stockholm

Groups

K6.Neonatologi.Åden
K6.Neonatologi.Jonsson

Employees

Marco Bartocci Annan grund
Johanna Rubin Anknuten till Undervisning/handledning
Shunichiro Tsuji Annan grund
Emöke Deschmann Annan grund
Baldvin Jonsson Anknuten till Forskning
Ann Edner Annan grund
Helena Martin Anknuten till Forskning
Lina Broström doktorand
Hugo Lagercrantz Annan grund
Gustaf Mårtensson forskningsingenjör
Elena Di Martino doktorand-L
Josef Milerad Anknuten till Undervisning/handledning
Maria Örtqvist Annan grund
Pernilla Hugoson Anknuten till Forskning
Anna-Karin Edstedt Bonamy Anknuten till Forskning
Marika Strindberg
Pierre Kuhn Annan grund
Sven-Erik Sonesson Anknuten till Forskning
Nelly Padilla Anknuten till Forskning
Gunnar Sjöberg Annan grund
Béatrice Skiöld Anknuten till Forskning
Malin Rohdin Anknuten till Forskning
Veronica Siljehav Annan grund
Åsa Fowler Anknuten till Forskning
Gunnar Bergman Anknuten till Forskning
Emilija Wilson Annan grund
Kristian Bergman Anknuten till Forskning
Björn Westrup Anknuten till Forskning
Thomas Drevhammar Annan grund
Wei Han Anknuten till Forskning
Charlotte Palme Kilander Anknuten till Forskning
Takeo Mukai Anknuten till Forskning
Lena Schlinzig Swartling Anknuten till Forskning
Ulrika Åden professor/överläkare
Anna Gudmundsdottir Postdoktorala studier
Karl Sallin Anknuten till Forskning
Isabella Schmeh Anknuten till Forskning
Nils Bergman Annan grund
Alexander Rakow Annan grund