C7.ICR

Organisation: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 ICR, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.ICR.Eriksson
C7.ICR.Gundlund Goliath

Anställda

Mohammad Tanvir Ahamed Doktorand
Kerstin Belqaid Anknuten till Forskning
Britt-Marie Bernhardson projektledare
Anette Edin-Liljegren Anknuten till Forskning
Malin Eneslätt doktorand
Lars E Eriksson lektor
Ida Goliath forskarassistent
Therese Johansson doktorand
Max Kleijberg doktorand
Rikard Lindqvist projektsamordnare
Åsa Olsson
Sara Runesdotter statistiker
Sophia Savage projektledare
Lena Sharp Anknuten till Forskning
Carol Tishelman professor/sjuksköterska