C7.ICR

Organisation: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 ICR, 171 77 Stockholm

Grupper

C7.ICR.Eriksson

Anställda

Mohammad Tanvir Ahamed Doktorand
Britt-Marie Bernhardson Anknuten till Undervisning/handledning
Anette Edin-Liljegren Anknuten till Forskning
Malin Eneslätt doktorand-L
Ida Goliath Anknuten till Forskning
Therese Johansson doktorand
Max Kleijberg doktorand-L
Rikard Lindqvist projektsamordnare
Åsa Olsson adjunkt, adjungerad
Sara Runesdotter statistiker
Sophia Savage samordnare
Lena Sharp Anknuten till Forskning
Noora Sissala Anknuten till Forskning
Carol Tishelman professor/sjuksköterska