Skip to main content

C7.NASP.Wasserman

Organisation: C7.NASP

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Wasserman, 171 77 Stockholm

Anställda

Lena Mobrandt Annan grund
Linda Karlsson Anknuten till Undervisning/handledning
Johan Andreen Anknuten till Undervisning/handledning
Danuta Wasserman professor
Gergö Hadlaczky Anknuten till Forskning
Marcus Sokolowski Anknuten till Forskning
Beatrice Johansson Annan grund
Oliver Bartsch projektledare
Vsevolod Rozanov Anknuten till Forskning
Janek Szklarzewicz Annan grund
Britta Alin-Åkerman Anknuten till Forskning
David Titelman Anknuten till Forskning
Maria Sundvall
Anne Stefenson
Caroline Bec projektassistent
Nova Borg Anknuten till Forskning
Hannah Nilsson Anknuten till Forskning
Niklas Andersson
Rigmor Stain samordnare
Miriam Iosue forskningsassistent
Danielle Stone Anknuten till Forskning
Wanda Throne-Holst Extern konsult/Inhyrd personal
Laila Lindahl Annan grund
Eva Lundin Annan grund
Clare Levine