C7.NASP.Wasserman

Organisation: C7.NASP

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Wasserman, 171 77 Stockholm

Anställda

Britta Alin-Åkerman Anknuten till Forskning
Johan Andreen Anknuten till Forskning
Oliver Bartsch projektledare
Nova Borg Anknuten till Forskning
Johan Fredin Anknuten till Forskning
Gergö Hadlaczky adjunkt, adjungerad
Miriam Iosue forskningsassistent
Beatrice Johansson Anknuten till Forskning
Linda Karlsson Anknuten till Forskning
Laila Lindahl Annan grund
Lena Mobrandt Anknuten till Forskning
Hanna Nilsson Anknuten till Forskning
Vsevolod Rozanov Anknuten till Forskning
Marcus Sokolowski Anknuten till Forskning
Rigmor Stain samordnare
Anne Stefenson Doktorand
Danielle Stone Anknuten till Forskning
Maria Sundvall Doktorand
Janek Szklarzewicz Anknuten till Forskning
Wanda Throne-Holst Extern konsult/Inhyrd personal
David Titelman Anknuten till Forskning
Danuta Wasserman professor
Joakim Westerlund Anknuten till Forskning