C7.NASP.Wasserman

Organisation: C7.NASP

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Wasserman, 171 77 Stockholm

Anställda

Britta Alin-Åkerman Anknuten till Forskning
Niklas Andersson Anknuten till Forskning
Anna-Lena Andersson adjungerad adjunkt
Johan Andreen Anknuten till Forskning
Oliver Bartsch projektledare
Nova Borg Anknuten till Forskning
Charli Eriksson Anknuten till Forskning
Johan Fredin Doktorand
Daniel Frydman Anknuten till Forskning
Gergö Hadlaczky adjungerad adjunkt
Miriam Iosue forskningsassistent
Beatrice Johansson Anknuten till Forskning
Linda Karlsson Anknuten till Forskning
Hanna Nilsson Anknuten till Forskning
Leticia Okabayashi Anknuten till Forskning
Vsevolod Rozanov Anknuten till Forskning
Marcus Sokolowski adjungerad adjunkt
Rigmor Stain samordnare
Anne Stefenson Doktorand
Danielle Stone Anknuten till Forskning
Maria Sundvall Anknuten till Forskning
Janek Szklarzewicz Anknuten till Forskning
David Titelman Anknuten till Forskning
Danuta Wasserman professor
Joakim Westerlund Anknuten till Forskning