Skip to main content

Organisation:

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Intervention och implementeringsforskning Skillgate, 171 77 Stockholm

Employees

Klara Edlund projektledare
Martin Asker Anknuten till Forskning
Oscar Javier Pico Espinosa doktorand
Lina Palmlöf Annan grund
Victor Lyberg Annan grund
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning
Eva E. Skillgate lektor
Nathan Weiss Extern student
Ulrika Tranaeus Fitzgerald Anknuten till Forskning
Stina Lilje Anknuten till Forskning
Tobias Sundberg Anknuten till Forskning
Lena Holm Anknuten till Forskning
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning