Skip to main content

C6.Intervention och implementeringsforskning.Skillgate

Organisation: C6.Intervention och implementeringsforskning

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Intervention och implementeringsforskning Skillgate, 171 77 Stockholm

Anställda

Klara Edlund projektledare
Martin Asker Anknuten till Forskning
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning
Eva E. Skillgate lektor
Nathan Weiss Anknuten till Forskning
Ulrika Tranaeus Fitzgerald Anknuten till Forskning
Stina Lilje Anknuten till Forskning
Tobias Sundberg Anknuten till Forskning
Lena Holm Anknuten till Forskning
Fredrik Johansson Anknuten till Forskning
Oscar Javier Pico Espinosa Anknuten till Forskning