Skip to main content

C6.Intervention och implementeringsforskning.Jensen

Organisation: C6.Intervention och implementeringsforskning

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Intervention och implementeringsforskning Jensen, 171 77 Stockholm

Anställda

Elisabeth Björk Brämberg forskare
Gunnar Bergström forskare
Lennart Bodin forskare
Andreas Eklund postdoktor
Irene Jensen professor
Iben Axén forskarassistent
Lisa Holmlund (f.d Bergmark) postdoktor
Emmanuel Aboagye postdoktor
Charlotte Wåhlin Anknuten till Forskning
Caroline Olsson
Anthony Larsson postdoktor
Nina Oparina
Erik Bjurström Anknuten till Forskning
Helena Tinnerholm Ljungberg postdoktor
Ulf Johanson Anknuten till Forskning