C6.Intervention och implementeringsforskning.Jensen

Organisation: C6.Intervention och implementeringsforskning

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Intervention och implementeringsforskning Jensen, 171 77 Stockholm

Anställda

Emmanuel Aboagye postdoktor
Gunnar Bergström forskare
Erik Bjurström Anknuten till Forskning
Lennart Bodin forskare
Irene Jensen professor
Ulf Johanson Anknuten till Forskning
Caroline Olsson postdoktor
Nina Oparina
Helena Tinnerholm Ljungberg postdoktor
Charlotte Wåhlin Anknuten till Forskning