C3.FyFa.Skelett- och broskfysiologi

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Skelett- och broskfysiologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Andrei Chagin senior forskare
Tsz Long Chu Anknuten till Forskning
Emma Mondoc laboratorieingenjör
Dana Trompet Anknuten till Forskning