C3.FyFa.Integrativ smärtforskning

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Integrativ smärtforskning, 171 77 Stockholm

Anställda

Jingxia Hao forskare
Xiaojun Xu lektor