C3.FyFa.Cellulär Muskelfunktion

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Cellulär Muskelfunktion, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.FyFa.Cellulär Muskelfunktion.SUMO och muskelbiologi

Anställda

Joseph Bruton forskare
Stefano Gastaldello forskare
Gabriel Heras Arribas doktorand
Hans-Christer Holmberg Anknuten till Forskning
Abram Katz Anknuten till Forskning
Jan Lännergren Anknuten till Forskning
Vesna Munic Kos forskare
Kalle Norgren forskningsassistent
Håkan Westerblad professor