Skip to main content

Organisation:

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Cellulär Muskelfunktion, 171 77 Stockholm

Groups

C3.FyFa.Cellulär Muskelfunktion.SUMO och muskelbiologi

Employees

Gabriel Heras Arribas doktorand
Hans-Christer Holmberg Annan grund
Abram Katz Anknuten till Forskning
Astrud Tuck postdoktor
Jan Lännergren Annan grund
Atsuki Fukatani Anknuten till Forskning
Xiuxiu Liu Anknuten till Forskning
Vesna Munic Kos forskare
Håkan Westerblad professor
Joseph Bruton forskare
Stefano Gastaldello forskare