C2.Kemi II.Samuelsson

Organisation: C2.Kemi II

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Kemi II Samuelsson, 171 77 Stockholm

Anställda

Bengt Samuelsson Anknuten till Forskning