C1.MTC.Ernberg

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Ernberg, 171 77 Stockholm

Anställda

Andrey Alexeyenko Anknuten till Forskning
Pontus Aspenström Anknuten till Undervisning/handledning
Gunnar Bjursell Annan grund
Benedek Bozoky Doktorand
Barbro Ehlin-Henriksson samordnare
Ingemar Ernberg professor
Leticia Flores amanuens
Li-Fu Hu forskare
Elena Kashuba forskare
Vladimir Kashuba Annan grund
Larysa Kovalevska Anknuten till Forskning
Michele Masucci Annan grund
Liudmila Matskova forskningsingenjör
Roland Möllby Professor Emeritus/Emerita
Imran Nawaz Postdoktorala studier
Iurii Petrov doktorand
John Sennett informationsadministratör
Anders Wennborg Anknuten till Forskning
Shixing Zheng doktorand
Jie-Zhi Zou senior lab manager