Skip to main content

Forskargrupp P-J Jakobsson

Organisation: Avdelningen för reumatologi

Postadress: Avd För Reumatologi, D2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Maral Adel Fahmideh Postdoc
Louise Berg Senior lab manager
Filip Bergqvist Forskarstuderande
Camille Dejos Anknuten
Charlotte Edenius Anknuten
Kristina Edfeldt Forskningssamordnare
Karima Farrag Anknuten
Susanne Gräslund Forskare
Karin Gunnarsson Anknuten
Helena Idborg Forskarassistent
Andrea Introini Anknuten, Forskarassistent
Per-Johan Jakobsson Professor
Marina Korotkova Forskare
Karin Larsson Forskarassistent
Carolyn Marks Forskningsingenjör
Christine Möller Forskningsassistent, UF
Elena Ossipova Postdoc
Sudeepta Kumar Panda Postdoc
Mingmei Shang Forskningssamordnare
Julia Steinmetz Forskarstuderande
Michael Sundström Senior lab manager
Edvard Wigren Forskningsingenjör