Skip to main content

Biomaterial

Organisation: Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), C2

Postadress:

Web page:

Groups

Björn Högbergs grupp
Molly Stevens grupp
Ana Teixeiras grupp
Björn Reinius grupp

Employees

Elena Ambrosetti Postdoc
Helene Autefage Projektledare
Hanna Barriga Postdoktor, marie curie
Giulio Bernardinelli Doktorand, Forskarstuderande
Christos Coucoravas Postdoc
Cosimo Ducani Forskningsassistent, UF
Trixy Fang Doktorand
Ferenc Fördös Doktorand, Forskarstuderande
Christopher Grigsby Postdoc
Ian Hoffecker Postdoc
Margaret Holme Anknuten
Björn Högberg Avdelningschef
Orsolya Karacsony Postdoc
Christina Kolonelou Doktorand
Marco Lolaico Forskarstuderande
Anurupa Nagchowdhury Forskningsassistent, UF
Ekaterina Petrova Postdoc
Björn Reinius Forskarassistent
Iris Rocamonde Lago Forskningsassistent
Ioanna Smyrlaki Doktorand, Forskarstuderande
Alessondra Speidel Anknuten
Joel Spratt Anknuten
Annina Steinbach Anknuten
Molly Stevens Professor
Hermes Taylor-Weiner Anknuten
Ana Teixeira Forskare
Toon Verheyen Anknuten
Yang Wang Forskarstuderande
Christopher Wood Postdoktor, marie curie
Yunshi Yang Doktorand, Forskarstuderande