Skip to main content

Forskargrupp P Olofsson

Organisation: Avdelningen för kardiovaskulär medicin

Postadress: Nks Bioclinicum, J8:20 (Plan 8), Visionsgatan 4 171 64 Solna, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Martin Berg Forskarstuderande
Gabrielle Paulsson-Berne Senior forskare
April Caravaca Forskarstuderande, Forskningsassistent, UF
Michael Eberhardson Anknuten
Maria Forteza de los Reyes Postdoc
Alessandro Gallina Doktorand
Anton Gisterå Anknuten
Emilie Grasset Postdoc
Linda Haglund Laboratorieassistent
Göran K Hansson Professor, senior
Sanna Hellberg Postdoc
Xintong Jiang Doktorand, Forskarstuderande
Glykeria Karadimou Forskarstuderande, Forskningsassistent, UF
Daniel Ketelhuth Docent
Stephen Malin Forskarassistent, Forskare
Peder Olofsson Forskare
Anneli Olsson Laboratorieassistent
Vladimir Shavva Postdoc
Leif Söderström Anknuten
Laura Tarnawski Postdoc
Mohamad Youness Anknuten
Yan Zhong-Qun Forskare