Skip to main content

Forskargrupp J Grunewald

Organisation: Avdelningen för lungmedicin

Postadress: Lungforskningslab, J7:30, Bioclinicum 171 76 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Muntasir Abo Al Hayja Forskarstuderande
Eva Brandén Anknuten
Olga Chuquimia Anknuten
Margitha Dahl Anknuten
Benita Dahlberg Laboratorieassistent
Anders Eklund Anknuten
Johan Grunewald Professor
Koyi Hirsh Anknuten
Ylva Kaiser Anknuten
Eva-Marie Karlsson Administratör
Susanna Kullberg Anknuten
Karl Kölbeck Anknuten
Lars-Olof Larsson Anknuten
Zdenka Navratilova Anknuten
Natalia Rivera Forskningsassistent, UF
Joanna Strömberg Johnson Forskarstuderande
Göran Tornling Anknuten
Jan Wahlström Anknuten
Emil Wiklundh Forskar-AT, Forskarstuderande
Johan Öckinger Anknuten