Skip to main content

Forskargrupp L Klareskog

Organisation: Avdelningen för reumatologi

Postadress: D2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Sara Badreh Anknuten
Vijay Joshua Balasingh Doktorand
Cecilia Carlens Anknuten
Lina Marcela Diaz-Gallo Lektor, biträdande
Yvonne Enman Anknuten
Andreas Fasth Anknuten
Bentolhoda Fereydouni Postdoc
Olle Gartell Anknuten
Caroline Grönwall Forskare
Monika Hansson Senior forskare
Uta Hardt Forskningsassistent, UF
Timmy Hellström Anknuten
Susana Hernandez Machado Laboratorietekniker
Espen Karlsen Hesselberg Forskarstuderande
Miranda Houtman Doktorand
Lena Israelsson Laboratorieingenjör
Liselotte Jansson Anknuten
Long Jiang Forskarstuderande
Martina Johannesson Anställd, Projektsamordnare
Susanne Karlfeldt Projektsamordnare
Lars Klareskog Professor, senior
Jon Lampa Anknuten
Per Larsson Anknuten
Joakim Lindqvist Forskarstuderande
Karin Lundberg Forskarassistent
Edna Manalansan Anknuten
Ralph Nisell Anknuten
Julia Norkko (f.d. Boström) Biomedicinsk analytiker
Leonid Padyukov Forskare
Luis Panaifo Anknuten
Ioannis Parodis Anknuten
Bruno Raposo Laboratorieansvarig
Maria Rastas Anknuten, Intendent
Bence Rethi Forskningssamordnare
Bo Ringertz Anknuten
Gloria Rostvall Biomedicinsk analytiker
Johan Rönnelid Anknuten
Peter Sahlström Doktorand
Igor Sandalov Anknuten
Carani Sanjeevi Forskare
Klementy Shchetynsky Anknuten
Yunbing Shen Forskarstuderande
Natalia Sherina Doktorand, Forskarstuderande
Gilad Silberberg Forskarassistent
Karl Skriner Anknuten
Johanna Steen Anknuten
Ragnhild Stålesen Biomedicinsk analytiker
Yvonne Sundström Postdoc
Laykim Tan Anknuten
Radha Thyagarajan Postdoc
Liselotte Tidblad Forskarstuderande
Chun Lai Too Anknuten
Sara Turcinov Forskarstuderande
Christer Uvehag Anknuten
Daniel Uvehag Anknuten
Heidi Wähämaa Forskningssamordnare