Skip to main content

Svensson Camilla grupp - Molekylär smärtforskning

Organisation: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3

Postadress: Centrum För Molekylär Medicin, L8:02, Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Azar Baharpoor Biomedicinsk analytiker
Alex Bersellini Farinotti Doktorand
Joana De Almeida Queiroz Menezes Forskarstuderande
Alexandra Jurczak Doktorand
Emerson Krock Postdoc
Kim Kultima Anknuten
Joana Menezes Doktorand
Carlos Morado Urbina Doktorand
Yuki Nomura Gästforskare
Vinko Palada Postdoc
Resti Rudjito Doktorand, marie curie, Forskarstuderande
Katalin Sandor Postdoc
Camilla Svensson Professor
Kristina Ängeby Möller Doktorand