Skip to main content

Krook Anna grupp - Integrativ fysiologi

Organisation: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3

Postadress: Solnavägen 9, C4 171 65 Solna, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Ahmed Abdelmoez Student
Ali Al-Naasan Student
Adriá Archilla Ortega Student
Melissa Borg Postdoc
Lucile Dollet Postdoc
Maj El Sharif Anknuten
Brendan Gabriel Postdoc
Katrin Ingermo Laboratorieansvarig
Arja Kants Administratör
Mutsumi Katayama Forskare
Anna Krook Professor
Kazuhiro Nomura Gästforskare
Ann-Marie Pettersson Laboratorietekniker
Nicolas Pillon Forskarassistent
Simon Platt Anknuten
Mladen Savikj Anknuten
Jonathon Smith Doktorand
Jang Son Anknuten
Richard Tjörnhammar Bioinformatiker
Harriet Wallberg Professor
Juleen Zierath Professor