Skip to main content

Learning in Health Care Contexts

Organisation: Avd. för lärande

Postadress:

Web page:

Groups

Employees

Louise Bergman Projektsamordnare
Klara Bolander Anknuten
Anna Bonnevier Projektledare
Agnes Elmberger Forskarstuderande
David Irby Anknuten
Matilda Liljedahl Anknuten
Ralph Mackinnon Forskarstuderande
Cormac McGrath Anknuten
Per Palmgren Universitetsadjunkt
Aleksandra Sjöström-Bujacz Projektledare
Terese Stenfors Forskare
Linda Sturesson Forskarstuderande, Projektledare
Luke Andrew Woodham Forskarstuderande