UF.RSO.CDO

Organisation: UF.Research Support Office

Postadress:

Anställda

Maria Ahlsen samordnare
Gusten Axelsson systemförvaltare
Cecilia Martinsson Björkdahl enhetschef
Elin Eneberg Kecik samordnare
Sebastian Gunnari Lindbom systemutvecklare
Anna Hansson handläggare
Camilla Hellspong samordnare
Jan Lorenz IT-specialist
Tahnee Marquardt samordnare
Jonas Molander projektledare
Gustav Nilsonne samordnare
Pernilla Petersson systemförvaltare
Sofie Possmark samordnare
Tashtiana Price samordnare
Emilio Mármol Sánchez bioinformatiker
Ann-Sofi Sandberg bioinformatiker
Stefan Tagesson systemförvaltare
Nikolaos Volakakis samordnare