UF.Juridiska avdelningen

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF Juridiska avdelningen, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.JA.JUR
UF.JA.Arkiv & Registratur

Anställda

Linus Askenfelt arkivarie
Sofie Brorsson registrator
Jimmy Carman jurist
Gabriella Constans Annan grund
Itziar De La Torre Abaurrea jurist
Åsa Elfwing Annan grund
Anna Elm jurist
Kirsten Glansberg jurist
Mats Gustavsson jurist
Maja Hallerfors registrator
Camilla Heinonen registrator
Maria Holm registrator
Tove Hörner arkivarie
Olof Kvernvik jurist
Gabriel Larsson arkivarie
Stefan Larsson specialist
Peter Lidholm säkerhetssamordnare
Frida Majling arkivarie
Ann Nilsson arkivarie
Lisa Norberg jurist
David Norrgård registrator
Maria Ohlsson registrator
Märta Philp jurist
Marwa Roomi jurist
Anna Sarkany jurist
Helena Scarabin jurist
Petra Standert arkivarie
Christina Thörngren jurist
Helén Törnqvist avdelningschef
Lise-Lotte Wallin arkivarie
Catrine Viidas enhetschef
Dan Wistedt arkivarie
Wille von Platen registrator