UF.Juridiska avdelningen

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF Juridiska avdelningen, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.JA.JUR
UF.JA.Arkiv & Registratur

Anställda

Linus Askenfelt arkivarie
Sofie Brorsson registrator
Jimmy Carman jurist
Itziar De La Torre Abaurrea jurist
Åsa Elfwing Extern konsult/Inhyrd personal
Anna Elm jurist
Kirsten Glansberg jurist
Mats Gustavsson jurist
Maja Hallerfors registrator
Camilla Heinonen registrator
Maria Holm registrator
Tove Hörner arkivarie
Fredrik Kollberg registrator
Sten Lannerström Extern konsult/Inhyrd personal
Gabriel Larsson arkivarie
Stefan Larsson specialist
Frida Majling registrator
Päivi Morell Heinänen säkerhetssamordnare
Ann Nilsson arkivarie
Lisa Norberg jurist
Maria Ohlsson registrator
Märta Philp jurist
Marwa Roomi jurist
Anna Sarkany jurist
Helena Scarabin jurist
Petra Standert arkivarie
Christina Thörngren jurist
Helén Törnqvist avdelningschef
Lise-Lotte Wallin arkivarie
Catrine Viidas enhetschef
Dan Wistedt arkivarie
Wille Von Platen registrator