UF.ITA.Service.Tjänsteansvar

Organisation: UF.ITA.Service

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF ITA Service Tjänsteansvar, 171 77 Stockholm

Anställda

Senad Angelov teamchef
Magnus Anå systemadministratör
Mikael Carp systemförvaltare
Parisa Farzbod systemförvaltare
Edgardo Faune systemadministratör
Johan Hagelin systemförvaltare
Marcus Holmerin systemförvaltare
Stefan Kaptens systemförvaltare
Tiina Laas systemförvaltare
Marie Löwinder systemförvaltare
Helene Ståhl systemadministratör
Fredrik Tingstedt systemförvaltare
Helena Törnquist systemförvaltare