UF.FIR.Kansliet för forskning och forskarutbildning

Organisation: UF.Fakultetskansliet och internationella relationer

Postadress:

Anställda

Mats Andersson vetenskaplig sekreterare
Anna-Carin Christoffersson handläggare
Magnus Ericson samordnare
Clara Ersson samordnare
Adina Feldman vetenskaplig sekreterare
Anna Gustafsson handläggare
Carolina Källgren vetenskaplig sekreterare
Lena Lewin vetenskaplig sekreterare
Karin Schmekel enhetschef
Margareta Stark samordnare
Viktoria Svensson samordnare
Ingeborg Van Der Ploeg samordnare
Karin Vågstrand samordnare