UF.FIR.Kansliet för forskning och forskarutbildning

Organisation: UF.Fakultetskansliet och internationella relationer

Postadress:

Anställda

Mats Andersson vetenskaplig sekreterare
Anna-Carin Christoffersson handläggare
Magnus Ericson samordnare
Clara Ersson samordnare
Anna Gustafsson handläggare
Kseniya Hartvigsson utbildningsadministratör
Carolina Källgren vetenskaplig sekreterare
Lena Lewin vetenskaplig sekreterare
Charlotta Lindquist samordnare
Karin Schmekel enhetschef
Viktoria Svensson samordnare
Ingeborg Van Der Ploeg samordnare
Karin Vågstrand samordnare