UF.FIR.Kansliet för forskning och forskarutbildning

Organisation: UF.Fakultetskansliet och internationella relationer

Postadress:

Anställda

Maissa Al-Adhami samordnare
Lisa Arodin avdelningssamordnare
Natalija Buza-Vidas samordnare
Gustaf Cars samordnare
Karin Ekström handläggare
Magnus Ericson samordnare
Adina Feldman vetenskaplig sekreterare
Anna Gustafsson handläggare
Lena Lewin vetenskaplig sekreterare
Karin Schmekel enhetschef
Margareta Stark samordnare
Carl Sundström samordnare
Viktoria Svensson samordnare
Ingeborg Van Der Ploeg samordnare
Karin Vågstrand samordnare