UF.RSO.GMO

Organisation: UF.Research Support Office

Postadress:

Anställda

Applee Akter handläggare
Jhon Álvarez Ahlgren handläggare
Hannes Asplund handläggare
Rasa Cikanaviciute-Hernandez handläggare
Emina Dedic handläggare
Evelina Flodkvist handläggare
Anthony Forsström handläggare
Evelyn Göransson samordnare
Sonia Hammi handläggare
Anna Hansson handläggare
Xiaobing He handläggare
Ida Kettley handläggare
Maud Kårebrand samordnare
Dan Lennartsson handläggare
Rikard Lingström enhetschef
Anette Molin Götz administratör
Indu Motwani handläggare
Lacey Näsman handläggare
Maria Weiss administratör