UF.RSO.GMO

Organisation: UF.Research Support Office

Postadress:

Anställda

Applee Akter handläggare
Jhon Álvarez Ahlgren handläggare
Hannes Asplund handläggare
Maria Berglöf Stridh handläggare
Rasa Cikanaviciute-Hernandez handläggare
Evelina Flodkvist handläggare
Anthony Forsström handläggare
Evelyn Göransson samordnare
Sonia Hammi handläggare
Xiaobing He handläggare
Ida Kettley handläggare
Maud Kårebrand samordnare
Dan Lennartsson handläggare
Rikard Lingström enhetschef
Lisbeth Löfstrand handläggare
Raja Marhri handläggare
Andrea Merker handläggare
Indu Motwani handläggare
Lacey Näsman handläggare
George Papathanasiou handläggare
Naida Udovicic handläggare