UF.RSO.GO

Organisation: UF.Research Support Office

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF SER GO, 171 77 Stockholm

Anställda

Eva Bjur samordnare
Christine Chang samordnare
Jodie Guy Claesson samordnare
Elisabeth Hedström samordnare
Dennis Hellgren projektledare
Catarina Oliveira handläggare
Carolina Kristell samordnare
Tamsin Lindström samordnare
Paulina Mihailova handläggare
Kia Olsson handläggare
Daniela Strodthoff samordnare
Anne Thyrfing handläggare
Charlotte Tunell handläggare
Ying Zhao samordnare
Tove Älvemark Asp stiftelseansvarig