UF.STAB.Support systems

Organisation: UF.STAB

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF STAB Support systems, 171 77 Stockholm

Anställda

Per Axelsson systemförvaltare
Johanna Bråthen systemadministratör
Madeleine Hammar systemadministratör
Mari Johansson systemadministratör
Petter Linderborg systemförvaltare
Johan Lundeqvist systemförvaltare
Shafqat Munshi Extern konsult/Inhyrd personal
Josefine Nordin systemadministratör
Pernilla Petersson Rahm systemförvaltare
Jan-Erik Svensson systemadministratör
Stefan Tagesson systemförvaltare
Amal Velic systemförvaltare
Marith Wiedersheim-Paul enhetschef
Hanna Åkerlund systemadministratör