Skip to main content

Forskargrupp A Färnert

Organisation: Avdelningen för infektionssjukdomar

Postadress: Bioclinicum J7:20, Visionsgatan 4, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 64 Solna, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Elisabeth Aurelius Anknuten
Andreas Berge Anknuten
Ingela Berggren Anknuten
Akua Botwe Forskarstuderande
Sven Britton Anknuten
Judith Bruchfeld Anknuten
Helen Buteme Forskarstuderande
Margarida Correia-Neves Anknuten
Lina Davies Forsman Anknuten
Elin Folkesson Forskarstuderande
Per Follin Anknuten
Elisabeth Franzen-Röhl Anknuten
Gabrielle Fröberg Anknuten
Anna Färnert Professor/överläkare
Martin Glimaker Anknuten
Maria-Pia Hergens Anknuten
Helena Hervius Askling Anknuten
Joakim Isendahl Anknuten
Peter Jahnmatz Forskarstuderande
Mats Kalin Anknuten
John Karlsson Valik Forskarstuderande
Johanna Kuhlin Forskarstuderande
Aysel Kulbay Forskarstuderande
Gunilla Källenius Professor, senior
Rémi Michelin Anknuten
Aurelie Miglar Doktorand
Asghar Muhammad Postdoc
Doreen David Mutemi Forskarstuderande
Pontus Naucler Lektor, adjungerad
Francis Ndungu Anknuten
Anne Rasikari Administratör
Maria Rotzén Östlund Anknuten
Klara Sondén Anknuten
Carl Spindler Anknuten
Jenny Stenkvist Anknuten
Christopher Sundling Forskarassistent
Lennart Svensson Anknuten, Professor, gäst
Ann Tammelin Anknuten
Nils Anders Ternhag Anknuten
Thomas Tolfvenstam Anknuten
Emilie Wahren Borgström Anknuten
Susanne Wiklund Anknuten
Katja Wyss Forskarstuderande
Andreas Wångdahl Forskarstuderande
Victor Yman Anknuten
Åke Örtqvist Anknuten