Skip to main content

MMC/PROCOME

Organisation: Medical Management Centrum

Postadress:

Web page:

Groups

Employees

Hanna Augustsson Anknuten
Rebecca Bengtsson Anknuten
David Bergman Forskare
Anna Bergström Anknuten
Annika Bäck Forskarstuderande
Sara Ronja-Li Delilovic Forskarstuderande
Mandus Frykman Postdoc
Kenneth Hagsten Forskarstuderande
Dan Hasson Projektledare
Sara Ingvarsson Doktorand, Forskarstuderande
Sara Korlén Doktorand, Forskarstuderande
Caroline Lornudd Postdoc
Rebecca Mosson Anknuten
Margit Neher Postdoc
Kristina Palm Forskare
Malin Pettersson Anknuten
Anne Richter Forskare
Marta Roczniewska Postdoc
Maria Romare Strandh Forskningsassistent
Christer Sandahl Anknuten
Ulrica von Thiele Schwarz Forskare
Teresa Söderhjelm Adjunkt
Anton Tollin Anknuten
Håkan Uvhagen Forskarstuderande
Karin Villaume Forskningssamordnare
Mia von Knorring Forskare