Skip to main content

Avdelningen för Neuropsykiatri

Organisation: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Postadress:

Web page:

Groups

K6.Neuropsykiatri.Falck-Ytter
K6.Neuropsykiatri.Hirvikoski
K6.Neuropsykiatri.Tammimies
K6.Neuropsykiatri.Bölte

Employees

Abishek Arora Forskarstuderande
Lisa Axelsson Psykolog
Anna Backman Forskarstuderande
Martin Becker Postdoc
Steve Berggren Psykolog
Sofia Buddgård Samordnare
Sven Bölte Enhetschef
Torkel Carlsson Forskarstuderande
Elodie Cauvet Anknuten
Christina Coco Anknuten
Hanna Edberg Forskarstuderande
Terje Falck-Ytter Forskare
Anna Fridell Anknuten
Linnea Hamrefors Anknuten
John Hasslinger Forskarstuderande
Martina Hedenius Anknuten
Tatja Hirvikoski Anknuten
Mai-Lan Ho Anknuten
Tiina Holmberg Bergman Anknuten
Johan Isaksson Anknuten
Ulf Jonsson Anknuten
Nelli Kalnak Anknuten
Emma Leifler Forskarstuderande
Danyang Li Forskarstuderande
Therese Lindström Projektsamordnare
Ulrika Långh Anknuten
Maria Löthberg Forskarstuderande
Soheil Mahdi Forskarstuderande
Peter B Marschik Anknuten
Francesca Mastropasqua Postdoc
Lynnea Myers Forskarstuderande
Janina Neufeld Forskarassistent
Elisabeth Nilsson Jobs Psykolog
Viviann Nordin Anknuten
Maud Palmgren Anknuten
Pei-Yin Pan Forskarstuderande
Anna Pilfalk Anknuten
Elina Renhorn Anknuten
Johanna Ristolainen Spak Psykolog
Monica Siqueiros Doktorand, marie curie, Forskarstuderande
Cristina Soldini Anknuten
Kristiina Tammimies Forskarassistent
Lena Westholm Anknuten
Lisa Wilsson Utbildningssamordnare
Eric Zander Anknuten