Skip to main content

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

Organisation: Karolinska Institutet (KI)

Postadress: Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus 182 88 Stockholm, Sverige

Web page: http://www.ki.se/kids

Groups

Institutionsråd
Samverkangrupp
Forskningsråd
Ledningsgrupp
Enheten för Anestesi och intensivvård
Enheten för obstetrik och gynekologi
Enheten för kirurgi och urologi
Enheten för klinisk fysiologi
Enheten för medicin
Enheten för ortopedi
Enheten för rehabiliteringsmedicin
Kliniskt Forskningscentrum Norr
Enheten för kardiovaskulär medicin
Enheten för njurmedicin
Hud, reumatologi och infektion

Employees

Ola Svensson Anknuten
Katherina Aguilera Anknuten
Faris Al-Khalili Anknuten
Therese Anderbro Anknuten
Helene Andersson Anknuten
Tommy Andersson Anknuten
Ellika Andolf Professor emerita
Erik Anesäter Anknuten
Victoria Ankarcrona Forskarstuderande
Lukasz Antoniewicz Anknuten
Erica Arverud Anknuten
Daniel Asklid Forskarstuderande
Johannes Aspberg Anknuten
Sara Aspberg Anknuten
Adriano Atterman Forskarstuderande
Marie Ax Anknuten
Aniko Bartfai Anknuten
Larissa Bastos Adjunkt, adjungerad
Karin Bergen Forskarstuderande
Sandra Bergendahl Forskarstuderande
Märta Berthold Lindstedt Forskarstuderande
Aniella Beser Psykolog
Indre Bileviciute Ljungar Anknuten
Gunilla Björling Anknuten
Henrik Blåeldh Löfmark Forskarstuderande
Nina Bohm-Starke Lektor, adjungerad
Jörgen Borg Anknuten
Kristian Borg Professor/överläkare
Helge Brandberg Forskarstuderande
Anette Bratt Holmqvist Forskningssamordnare
Marianne Brehmer Anknuten
Sven Bringman Lektor, adjungerad
Sophia Brismar Wendel Anknuten
Gunilla Brodda Jansen Anknuten
Sven Burman Anknuten
Sofia Cederström Forskarstuderande
Jan Chandra Engel Forskarstuderande
Sara Dahlén Anknuten
Maud Daleskog Biomedicinsk analytiker
Yilmaz Demir Forskarstuderande
Anna Dyar Forskarstuderande
Gunnar Edman Anknuten
Hanne Ehrlinder Forskarstuderande
Sophia Ehrström Anknuten
Thomas Eisler Anknuten
Christina Ekenbäck Forskarstuderande
Jan Ekholm Anknuten
Mikael Ekholm Anknuten
Mattias Ekström Anknuten
Johan Engdahl Lektor, adjungerad
Gerd Engholm Forskarstuderande
Jennie Engstrand Anknuten
Maria Engström Anknuten
Gudrun Evén Forskarstuderande
Helen Fagraeus Anknuten
Åsa Franzen-Dahlin Anknuten
Tove Fredriksson Forskarstuderande
Jacob Freedman Anknuten
Leif Friberg Anknuten
Claes Frostell Professor/överläkare
Viveka Frykman Anknuten
Lena Gabrielsson Forskningssköterska
Karolina Galmén Forskarstuderande
Gargi Gautam Forskarstuderande
Peter Gerber Forskarstuderande
Faris Ghazal Forskarstuderande
Alison Godbolt Anknuten
Max Gordon Anknuten
Nina Greilert Forskningssköterska
Susanne Groot-Jensen Forskarstuderande
Staffan Gröndal Lektor, adjungerad
Ulf Gustafsson Anknuten
Truls Gårdmark Lektor, adjungerad
Jessica Hackzell Utbildningsadministratör
Louise Hagander Anknuten
Kristian Hagfors Utbildningsadministratör
Karl Hagman Forskarstuderande
Robert Hahn Professor, adjungerad
Kristofer Hallberg Forskarstuderande
Susanna Hallberg Forskarstuderande
Philip Haraldson Forskarstuderande
Mudhar Hasan Anknuten
Nashmil Hashemi Anknuten
Sebastian Havervall Anknuten
Carl Johan Hedbeck Anknuten
Ulrika Heddini Anknuten
Peter Henriksson Professor, senior
Andrea Herslow Utbildningsadministratör
Sara Hogmark Forskarstuderande
Elisabet Hollsten Forskningssköterska
Anna Holmqvist Forskarstuderande
Frida Hosseini Forskarstuderande
Andrea Hållstam Anknuten
Stefan Jacobson Professor/överläkare
Jan Jakobsson Professor, adjungerad
Izabella Janczewska Anknuten
Andreas Jekell Anknuten
Tomas Jernberg Professor/överläkare
Ulrika Johannesson Anknuten
Fredrik Johansson Statistiker
Jenny Johansson Sazo Projektledare
Susanna Jäghult Anknuten
Thomas Kahan Professor, adjungerad
Stelios Karayiannides Forskarstuderande
Silja Karlgren Forskarstuderande
Paula-Therese Kelly Pettersson Anknuten
Katrin Kemp Gudmundsdottir Forskarstuderande
Ali Kiasat Forskarstuderande
Anna Kiessling Lektor
Helena Kopp Kallner Anknuten
Annika Kärnekull Utbildningssamordnare
Anna Larsson Forskarstuderande
Ann Charlotte Laska Anknuten
Karin Lichtenstein Liljeblad Forskarstuderande
Påvel Lindberg Anknuten
Rickard Linder Anknuten
Robert Lindwall Anknuten
Karin Lindén Forskarstuderande
Sigrid Lundberg Anknuten
Magnus Lundbäck Anknuten
Pia Lundman Lektor/överläkare
Annika Lundström Anknuten
Anna Löf Granström Anknuten
Monika Löfgren Lektor, adjungerad
Björn Löfman Anknuten
Johan Löfsjögård Forskarstuderande
Caroline Löfvenmark Anknuten
Mahmood Mahmood Forskarstuderande
Karin Malmqvist Anknuten
Gabriela Markovic Anknuten
David Marlevi Forskarstuderande
Claes Martin Anknuten
Dmitri Matan Forskarstuderande
Eva Melin Anknuten
Maria Melkemichel Forskarstuderande
Åsa Misic Administrativ chef
Carl Molander Anknuten
Edward Morcos Anknuten
Josephine Muhrbeck Forskarstuderande
Marika Möller Anknuten
Hanna Mühlrad Postdoc
Josefine Nasiell Anknuten
Henrik Nilsson Anknuten
Rozh Noel Anknuten
Tim Nordenfur Forskarstuderande
Tobias Nordström Anknuten
Jan-Rickard Norrefalk Anknuten
Jonas Nygren Anknuten
Åke Nygren Professor, senior
Catharina Nygren Deboussard Anknuten
Erik Näslund Professor/överläkare
Hans Nåsell Anknuten
Eva Oddby-Muhrbeck Anknuten
Kristina Olausson Anknuten
Nina Olausson Forskarstuderande
Jakub Olczak Forskarstuderande
Christian Oldenburg Anknuten
Susanne Palmcrantz Anknuten
Elena Pavlova Anknuten
Klas Pekkari Anknuten
Gaia Valentina Pennati Forskarstuderande
Anders Persson Forskarstuderande
Ann-Christine Persson Forskarstuderande
Lars Jonas Persson Anknuten
Thomas Pettersson Redovisningsansvarig
Elsa Pihl Forskarstuderande
David Piros Forskarstuderande
Jeanette Plantin Doktorand, Forskarstuderande
Azra Ramovic Forskarstuderande
Margareta Ramsjö Forskarstuderande
Hermine Rietz Forskarstuderande
Nina Ringart Friskvårdsansvarig, Handläggare, Handläggare, ladok
Axel Rosell Doktorand, Forskarstuderande
Mårten Rosenqvist Professor, senior
Homayoun Roshanisefat Anknuten
Monica Rydell Karlsson Anknuten
Agata Rysinska Forskarstuderande
Maria Sahlin Forskarstuderande
Ann-Christin Salomonsson Biomedicinsk analytiker
Björn Salomonsson Anknuten
Javier Sanchez Anknuten
Emma Sandgren Forskarstuderande
Kristina Sargenius Landahl Forskarstuderande
Raffaele Scorza Forskarstuderande
Senka Sendic Forskarstuderande
Kambiz Shahgaldi Anknuten
Moa Simonsson Forskarstuderande
Johanna Sjöblom Anknuten
Mika Skeppholm Anknuten
Camilla Sköld Anknuten
Olof Sköldenberg Anknuten
Jonas Spaak Anknuten
Andre Stark Professor, senior
David Stillström Forskarstuderande
Britt-Marie Stålnacke Anknuten
Emma Svennberg Anknuten
Anders Svenningsson Professor, adjungerad
Viktor Taune Forskarstuderande
Sara Tehrani Anknuten
Anders Thorell Professor, adjungerad
Pascale Tinguely Forskarstuderande
Anna Tölli Anknuten
Daniel Törnberg Anknuten
Björn Törnqvist Anknuten
Karin Uhlin Forskarstuderande
Johan Ursing Lektor, adjungerad
Anneli Wall Forskarstuderande
Johanna Wallensten Forskarstuderande
Fredrik Wallentin Forskarstuderande
Håkan Wallén Docent, Professor, adjungerad, Studierektor
Per Wester Professor, gäst
Eli Westerlund Lektor, biträdande
Björn Widhe Anknuten
Maria Wiklander Anknuten
Ingela Wiklund Anknuten
Alexander Wilczek Anknuten
Malin Wirf Administratör
Jan Zetterström Anknuten
Louise Ziegler Forskarstuderande
Anna Ågren Anknuten
Marie Åsberg Professor, senior
Emma Öbrink Forskarstuderande
Magnus Ödquist Forskarstuderande
Sara Örndahl Utbildningsadministratör
Nikolaos Östlund Papadogeorgos Forskarstuderande