Skip to main content

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek (KIB), CB

Organisation: Karolinska Institutet (KI)

Postadress: Alfred Nobels Allé 8, 8:100, 141 83 Huddinge, Box 200 17177 Stockholm, Sverige

Web page: http://kib.ki.se

Groups

Kundtjänst & Kommunikation
Enheten för System- & webbutveckling
Forskningsnära tjänster
Mediaförsörjning
Undervisning & handledning
Kompetensplanering och kvalitet
IKT-pedagogiskt stöd
Enheten för Drift & Service
Administration och Ledning

Employees

Carina Ahlberg Avdelningschef
Sofie Albinsson Avdelningschef, bitr
Katarina Amcoff Administratör
Per Andersson Intendent
Per-Olov Andersson Systemerare
Åsa Andersson Bibliotekarie
Ylva Bergman Bibliotekarie
Maria Bjurström Bibliotekarie
Petra Björk Avdelningschef
Jessica Borgersen IT-tekniker
Anna M Borgström Skrivpedagog
Johnny Carlsson Bibliotekarie
Marcos Cavieres IT-tekniker
Heidi Duccélius Systemförvaltare
Darlene Duterrier Bibliotekarie
Anna Mia Eborn Bibliotekarie
Helena Eckerbom Bibliotekarie
Gabriella Ekman Skrivpedagog
Malin Essén Avdelningschef, bitr
Fredrika Frida Fick Bibliotekarie
Johan Finn IT-tekniker
Kristina Froelich Skrivpedagog
Ylva Gavel Systemutvecklare
Fessehaye Ghebremedhin Vaktmästare
Sabina Gillsund Bibliotekarie
Carl Gornitzki Bibliotekarie
Anders Gröhn Bibliotekarie
Susanne Gustafsson Bibliotekarie
Cilla Hajdu Ekonomiansvarig
David Hansson Systemutvecklare
Glenn Haya Systemutvecklare
David Herron Akademisk samordnare
Karin Hägerbro Systemutvecklare
Mia Hägerbro Bibliotekarie
Andreas Jacobson Bibliotekarie
Frida Jakobsson Bibliotekarie
Sara Janzen Bibliotekarie
Marie Javelind Bibliotekarie
Joakim Jedholt Enhetschef
Mikael Jergefelt Systemutvecklare
Robert Johansson IT-tekniker
Monica Johnsson Bibliotekarie
Peter Jörlebo IT-tekniker
Karolina Karjalainen Bibliotekarie
Christina Karlstrand Ekonomihandläggare
Caroline Karregård Bibliotekarie
Eva Kinnerbäck Bibliotekarie
Gun Brit Knutssön Bibliotekarie
Martin Kristenson Bibliotekarie
Susanne Lach Bibliotekarie
Agne Larsson Statistiker
Sara Lind Informatör
Håkan Lindell Biblioteksassistent
Karin Lindgren Bibliotekarie
Linda Lindström Avdelningschef
Maria Ljung Bibliotekarie
Rhoda Lundberg Hsieh Biblioteksassistent
Lotta Mathiesen Bibliotekarie
Bodil Moberg Skrivpedagog
Klas Moberg Bibliotekarie
Caroline Myrberg Bibliotekarie
Per Nilsson Biblioteksassistent
David Nordengren Bibliotekarie
Lars Nordesjö Bibliotekarie
Marie Ols Administrativ chef
Karin Perols Bibliotekarie
Fredrik Bengt Persson Projektledare, bitr
Ulf Persson IT-tekniker
Peter Pettersson Biblioteksassistent
Therese Pettersson Bibliotekarie
Saga Pohjola-Ahlin Bibliotekarie
Priyanga Rajasekaran Systemutvecklare
Catharina Rehn Bibliotekarie
Mats Ronquist Systemutvecklare
Annikki Roos Bibliotekschef
Göran Sahlin IT-tekniker
Sofia Samuelsson Systemutvecklare
Henrik Schmidt Bibliotekarie
Ulf Sirborn Fotograf
Peter Sjögårde Bibliotekarie
Helena Skyllberg Bibliotekarie
Sorin Srbu Drifttekniker
Erik Stattin Avdelningschef
Erik Svallingson Systemutvecklare
Magdalena Svanberg Bibliotekarie
Ingrid Svensson Personalhandläggare
Matilda Svensson Bibliotekarie
Johanna Säll Bibliotekarie
Emma-Lotta Säätelä Bibliotekarie
Anders Thörnström Systemutvecklare
Panayiotis Varnavas IT-tekniker
Torbjörn Wahlberg Bibliotekarie
Lina Waltin Bibliotekarie
Ebba Warén Bibliotekarie
Erika Wiberg Bibliotekarie
Alexis Wiklund Bibliotekarie
Maria Wikstrand Bibliotekarie
Henry Wölling Biblioteksassistent
Stefan Zimmerman Fotograf
Miritt Zisser Bibliotekarie
Henrik Åkerfelt Bibliotekarie