Skip to main content

Kemi II

Organisation: Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), C2

Postadress:

Web page: http://ki.se/en/mbb/research-division-of-physiological-chemistry-ii

Groups

Jesper Haeggströms grupp
Craig Wheelocks grupp
Mats Hambergs grupp
Olof Rådmark's grupp

Employees

Antonio Checa Forskarassistent
Evangelia Daskalakis Postdoc
David Fuchs Postdoc
Jesper Z. Haeggström Avdelningschef
Monica Mittal Postdoc
Michaela Mårback Biomedicinsk analytiker
Olof Peter Rådmark Universitetslektor
Bengt Samuelsson Professor emeritus
Xiao Tang Doktorand
Craig Wheelock Forskare