Skip to main content

Enheten för medicinens historia och kulturarv

Organisation: Kommunikationsavdelningen

Postadress: 171 77 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/medarbetare/kommunikationsavdelningen

Groups

Employees

Hjalmar Fors Bibliotekarie
Carrie Greenwood Biblioteksassistent
Ann Gustavsson Arkivarie
Lars Helin Administratör
Dan Jibreus Anknuten
Gertie Johansson Biblioteksadministratör
Maria Josephson Handläggare
Anna Lantz Handläggare
Olof Ljungström Handläggare
Daniel Normark Handläggare
Eva Nyström Bibliotekarie
Marie Oscarsson Assistent
Beatrice Uusma Anknuten
Eva Åhrén Enhetschef