Skip to main content

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Organisation: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Postadress: 171 77 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Wasserman

Employees

Britta Alin-Åkerman Anknuten
Niklas Andersson Anknuten
Johan Andreen Anknuten
Oliver Bartsch Projektledare
Bianca Blazevska Anknuten
Carin Bokedal Anknuten
Vladimir Carli Universitetslektor
Pietro Gambadauro Anknuten
Gergö Hadlaczky Forskare
Sebastian Hökby Forskarstuderande
Miriam Iosue Forskningsassistent, UF
Anna Johansson Projektsamordnare
Beatrice Johansson Administratör
Linda Karlsson Projektsamordnare
Clare Levine Anknuten
Laila Lindahl Anknuten
Eva Lundin Samordnare
Lena Mobrandt Anknuten
Nuhamin Petros Projektassistent
Inga-Lill Ramberg Anknuten
Vsevolod Rozanov Anknuten
Marcus Sokolowski Anknuten
Rigmor Stain Samordnare
Anne Stefenson Forskarstuderande
Danielle Stone Anknuten
Maria Sundvall Forskarstuderande
Janek Szklarzewicz Anknuten
Iva Tadic Anknuten
Wanda Throne-Holst Anknuten
David Titelman Anknuten
Camilla Wasserman Projektledare
Danuta Wasserman Professor, senior
Eva Wasserman Anknuten
Michael Westerlund Anknuten