Skip to main content

CPF Rück

Organisation: Centrum för psykiatriforskning

Postadress: M46, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/cns/christian-rucks-forskargrupp

Groups

Employees

Mats Adler Anknuten
Evelyn Andersson Anknuten, Postdoc
Mia Asplund Forskarstuderande
Julia Boberg Doktorand, Forskarstuderande
Long Chen Forskarstuderande
James Crowley Anknuten
Hilda Danielsdottir Forskningsassistent, UF
Diana Djurfeldt Anknuten
Jesper Enander Anknuten, Postdoc
Torun Eriksson Anknuten
Oskar Flygare Doktorand, Forskarstuderande
Matthew Halvorsen Anknuten
Monica Hellberg Anknuten
Volen Ivanov Anknuten, Postdoc
Ekaterina Ivanova Projektsamordnare
Nils Lindefors Anknuten
Lina Lundström Forskarstuderande
Lina Martinsson Anknuten
Manuel Mattheisen Anknuten
Björn Owe-Larsson Anknuten
Christian Rück Forskargruppsledare, Lektor/överläkare
Susanna Österman Forskarstuderande