Skip to main content

Ögon och syn Pansell

Organisation: Ögon och syn

Postadress:

Web page: http://ki.se/cns/jan-ygges-forskargrupp

Groups

Employees

Urszula Arnljots Forskarstuderande
Ida Bergman Anknuten
Kristina Fahnehjelm Lektor, adjungerad
Kerstin Hellgren Anknuten
Lena Ivert Anknuten
Lena Jacobson Anknuten
Jan Johansson Adjunkt
Gunnar Lennerstrand Anknuten
Mattias Nilsson Forskarassistent
Monica Olsson Adjunkt, adjungerad
Tony Pansell Forskargruppsledare, Lektor/optiker
Agneta Rydberg Lektor
Ragnar Seton Forskningsingenjör
Athanasia Skriapa-Manta Forskarstuderande
Andrea Strandberg Doktorand
Arne Tribukait Anknuten
Tobias Wibble Forskarstuderande
Jan Ygge Professor/överläkare
Gustaf Öqvist Seimyr Forskare