Skip to main content

Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Organisation: Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Postadress: Box 210 171 77 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Emmanuel Aboagye Anknuten
Martin Asker Forskarstuderande
Iben Axén Docent
Gunnar Bergström Docent, Forskare
Erik Bjurström Anknuten
Elisabeth Björk Brämberg Forskare
Christina Björklund Docent, Forskare
David Björkman Anknuten
Lennart Bodin Professor emeritus
Tony Bohman Pedagog, Postdoc
Maria Boström Postdoc
Alexander Carlgren Anknuten
Andreas Eklund Postdoc
Anders Galaasen Bakken Forskarstuderande
Jan Hagberg Statistiker
Therese Hellman Anknuten
Lena Holm Docent
Irene Jensen Professor
Ulf Johanson Anknuten, Professor emeritus
Bozana Johansson Doktorand
Fredrik Johansson Anknuten
Sofie Jonsson Projektsamordnare
Marijke Keus Van De Poll Postdoc
Lydia Kwak Docent, Forskningssamordnare
Gerry Larsson Anknuten
Stina Lilje Anknuten
Victor Lyberg Anknuten
Eva Nilsson Projektadministratör
Lotta Nybergh Postdoc
Teresia Nyman Anknuten, Forskare
Lina Palmlöf Anknuten
Oscar Javier Pico Espinosa Doktorand
Eva E. Skillgate Lektor
Tobias Sundberg Anknuten
Amanda Swanemar Anknuten
Ulrika Tranaeus Fitzgerald Anknuten
Nathan Weiss Anknuten
Charlotte Wåhlin Anknuten, Forskare