Skip to main content

Jan Albert grupp

Organisation: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1

Postadress: Klinisk Mikrobiologi L2:02, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm, Sverige

Web page: http://mtc.ki.se/groups/albert/index.html

Groups

Employees

Jenny Ahlqvist Anknuten
Jan Albert Professor/överläkare
Robert Dyrdak Forskarstuderande
Eva Eriksson Anknuten
Malin Grabbe Anknuten
Marta Granström Professor emeritus
Berit Hammas Anknuten
Karolina Ininbergs Anknuten
Mattias Karlsson Anknuten
Tanja Normark Bioinformatiker
Lina Thebo Laboratorieingenjör