Skip to main content

Sektionen för omvårdnad-administration

Organisation: Sektionen för omvårdnad

Postadress: 23300 141 83 Huddinge, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Lina Adham Ekonomicontroller
Elisabeth Asplund Utbildningssamordnare
Charlotte Axdorph Utbildningsadministratör
Maria Bokedal Langius Utbildningssamordnare
Paula Bonn Utbildningsadministratör
Gunnar Criver AV-tekniker
Selina Eriksson Utbildningsadministratör
Charlotte Gustafsson Utbildningssamordnare
Annica Karlsson Administratör
Patricia Lach Utbildningsadministratör
Mattias Landelius Utbildningsadministratör
Emma Liljegren Utbildningsadministratör
Eva MacDonald Utbildningsadministratör
Anna Malmborg Utbildningsadministratör
Kristina Rooth Utbildningssamordnare
Linda Rydmell Utbildningssamordnare
Vivan Söderlund Intendent
Gina Söderlund Nåtfors Utbildningsadministratör
Johanna Törnqvist Utbildningsadministratör
Mandy Valgelata Utbildningssamordnare
Ulla Viitala Utbildningsadministratör
Marie-Charlotte Wretlind Anknuten