Skip to main content

Neuro Svenningsson

Organisation: Neuro

Postadress: Nks, Bioclinicum, J5:20, Neuro Svenningsson, Visionsgatan 4 171 64 Solna, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Oskar Andersson Anknuten
Mattias Andréasson Forskarstuderande
Venus Azhary Laboratoriesamordnare
Jean-Ha Baek Postdoc
Kristina Becanovic Anknuten
Björn Bloth Anknuten
Lovisa Brodin Anknuten
Djordje Djorovic Anknuten
Agneta Gunnar Laboratorieassistent
Lisa Hainke Forskningssköterska
Ellen Hertz Forskarstuderande
Haitang Jiang Anknuten
Anders Johansson Anknuten
Daniel Johansson Anknuten
Maria Kalomoiri Forskningsassistent
Shervin Khosousi Forskningsassistent, UF
Jesper Kjaer Jacobsen Anknuten
Rika Kojima Forskarstuderande
Vesna Lazarevic Postdoc
Tianyi Li Postdoc
Dejan Mamula Forskningsassistent
Ioannis Mantas Doktorand
Wojciech Paslawski Postdoc
Martin Paucar Arce Anknuten, Postdoc
Mats A A Persson Anknuten
Adrian Press Forskningsassistent
Henrik Sjöström Forskarstuderande
Olga Skiteva Postdoc
Vasco Sousa Senior lab manager
Per Svenningsson Forskargruppsledare, Professor/specialistläkare
Peter Söderberg Systemadministratör
Joakim Tedroff Anknuten
Christina Tsagkogianni Anknuten
Panagiota Tsitsi Forskarstuderande
Vandana Veenit Anknuten
Arja Vehkala Höglund Forskarstuderande
Yunting Yang Postdoc
Justyna Zareba-Paslawska Postdoc
Xiaoqun Zhang Forskarassistent
Mark Zurbrügg Forskarstuderande
Sven Ove Ögren Anknuten