Skip to main content

Kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi

Organisation: Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Postadress: Box 210 171 77 Stockholm, Sverige

Web page: https://ki.se/imm/enheten-for-kardiovaskular-och-nutritionsepidemiologi

Groups

Employees

German Dario Carrasquilla Anknuten
Luigi Castaldo Anknuten
Ulf De Faire Professor, senior
Carolina Donat Vargas Anknuten
Helen Håkansson Professor emeritus
Niclas Håkansson Forskare
Hamed Khalili Anknuten
Federica Laguzzi Postdoc
Susanna Larsson Docent
Karin Leander Forskare
Nor Adila Mhd Omar Forskarstuderande
Monica Nordberg Professor emerita
Erika Olsson Anknuten
Per Roos Anknuten
Tessa Schillemans Doktorand
Otto Stackelberg Anknuten
Melle Säve-Söderbergh Doktorand
Max Vikström Statistiker
Alicja Wolk Professor, senior
Agneta Åkesson Professor