Skip to main content

Miljömedicinsk epidemiologi

Organisation: Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Postadress: Box 210 171 77 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=8877&a=5551&l=sv

Groups

Employees

Karin Adrian Anknuten
Niklas Andersson Statistiker
Anand Andiappan Anknuten
Natalia Ballardini Anknuten
Tom Bellander Professor, senior
Anna Bergström Forskare
Marcus Dahlquist Forskarstuderande
Christina Ebersjö Anknuten
Sandra Ekström Anknuten
Alva Wallas Doktorand-L
Charlotta Eriksson Anknuten
Margareta Eriksson Anknuten
Olena Gruzieva Stipendiat
Ulrika Hellberg Anknuten
Esther Herrera Luis Anknuten
Marina Jonsson Anknuten
Maura Kere Anknuten
Inger Kull Anknuten
Ashish Kumar Anknuten
André Lauber Anknuten
Tomas Lind Anknuten
Petter Ljungman Anknuten
Susanne Lundin Anknuten
Mare Löhmus Sundström Samordnare
Laura Maclachlan Anknuten
Erik Melén Docent, Forskarassistent
Simon Kebede Merid Bioinformatiker
Anne-Sophie Merritt Anknuten
Göran Pershagen Professor/överläkare
Åsa Persson Doktorand
Eva Petersson Forskningssköterska
Jennifer Protudjer Anknuten
Andrei Pyko Anknuten
Emmanouela Sdona Postdoc
Massimo Stafoggia Forskarstuderande
Jesse Thacher Anknuten
Petra Um Bergström Anknuten
Magnus Wickman Professor emeritus
Mikael Ögren Anknuten