Skip to main content

Epidemiologi

Organisation: Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Postadress: Box 210 171 77 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=8861&a=5549&l=sv

Groups

Employees

Anders Ahlbom Professor, senior
Tomas Andersson Anknuten
Hannah Brooke Anknuten
Sofia Carlsson Universitetslektor
Jessica Edstorp Forskningsassistent
Josefin Edwall Löfvenborg Doktorand
Maria Feychting Professor
Niklas Hammar Professor emeritus
Rebecka Hjort Doktorand
Ingmar Jungner Anknuten
Rickard Ljung Anknuten
Benno Mahler Anknuten
Håkan Malmström Anknuten
Anna Meyer Forskarstuderande
Karin Modig Forskarassistent
Hanna Mogensen Doktorand
Glenn Sandström Anknuten
Judith Schwartzbaum Anknuten
Mats Talbäck Statistiker
Giorgio Tettamanti Postdoc
Mieke Van Hemelrijck Anknuten
Göran Walldius Professor, senior