Skip to main content

Avdelningen för reproduktiv hälsa

Organisation: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Postadress:

Web page:

Groups

K6.Reproduktiv hälsa.Lindgren
K6.Reproduktiv hälsa.Wettergren
K6.Reproduktiv hälsa.Lampic

Employees

Maria Ahlbom Universitetsadjunkt
Anna Akselsson Forskarstuderande
Sofia Alsing Universitetsadjunkt
Ewa Andersson Forskningsassistent, UF
Ana Ayala Forskarstuderande
Charlotta Bergström Forskarstuderande
Kyllike Christensson Anknuten
Cecilia Ekeus Anknuten
Amani Eltayb Postdoc
Johanna Granhagen Jungner Universitetsadjunkt, adj
Karin Gustafsson Anknuten
Wibke Jonas Adjunkt
Katarina Kornaros Doktorand
Claudia Lampic Lektor
Siri Lilliesköld Forskarstuderande
Helena Lindgren Lektor
Lisa Ljungman Postdoc
Gunilla Lönnberg Forskarstuderande
Christoffer Malmström Anknuten
Emily Montgomerie Utbildningsadministratör
Eva Nissen Anknuten
Charlotte Ovesen Handläggare
Björn Salomonsson Anknuten
Simone Schwank Forskarstuderande, Forskningsassistent, UF
Erica Schytt Anknuten
Rhonda Small Anknuten
Kristin Svensson Anknuten
Liisa Svensson Universitetsadjunkt
Saba Tecle Forskningsassistent, UF
Elin Ternström Postdoc
Nataliia Tsekhmestruk Forskningsassistent, UF
Ulla Waldenström Anknuten
Lena Wettergren Lektor
Ann-Marie Widström Anknuten
Barbara Zileni Forskarstuderande
Sofia Zwedberg Anknuten