Skip to main content

Avdelningen för Barnonkologi

Organisation: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Postadress: Widerströmska Huset, Hiss 1, Plan 8 Tomtebodavägen 18a 17177 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

K6.Barnonkologi.Blomgren
K6.Barnonkologi.Henter
K6.Barnonkologi.Blomgren
K6.Barnonkologi.Johnsen
K6.Barnonkologi.Kogner
K6.Barnonkologi.Marshall Heyman
K6.Barnonkologi.Nilsson
K6.Barnonkologi.Pergert
K6.Barnonkologi.Stukenborg
K6.Barnonkologi.Registergruppen

Employees

Adele Alchahin FOU-praktikant
Teodora Andonova Forskarstuderande
Cecilia Bartholdson Anknuten
Elisabet Bergsten Forskningsassistent, UF
Tomas Bexelius Anknuten
Klas Blomgren Professor/överläkare
Lena-Maria Carlson Anknuten
Staffan Eksborg Anknuten
Ranaa El Edelbi Forskarstuderande
Lotta Elfman Biomedicinsk analytiker
Karin Flood Projektsamordnare
Adamantia Fragkopoulou Anknuten
Tony Frisk Anknuten
Désirée Gavhed Forskningssamordnare
Helena Gleissman Anknuten
Tatiana Greenwood Forskarstuderande
Pernilla Grillner Anknuten
Ingrid Hagberg-van't Hooft Anknuten
Arja Harila-Saari Anknuten
Ida Hed Myrberg Assistent
Gustaf Hellspong Anknuten
Jan-Inge Henter Enhetschef
Nikolas Herold Anknuten, Forskningsassistent, UF
Sofia Hjelmstedt FOU-praktikant, Forskarstuderande, Forskarstuderande
Frida Holm Lektor, biträdande
Stefan Holm Anknuten
Annacarin Horne Anknuten
Maja Ideström Anknuten
John Inge Johnsen Senior forskare
Jenny Juhlin Forskningssamordnare
Jonas Karlén Anknuten
Per Kogner Professor/överläkare
Ulrika Kreicbergs Anknuten
Egle Kvedaraite Forskarstuderande
Alejandro Lastra Romero Anknuten
Dong Liang Anknuten
Ingrid Lilienthal Amanuens
Linda Ljungblad Forskarstuderande
Magdalini Lourda Postdoc
Päivi Lähteenmäki Anknuten
Alexandra Löfstedt Forskarstuderande
Malin Lövgren Anknuten
Johan Malmros Anknuten
Mats Marshall Heyman Senior forskare, klin
Omid Mavadati Enhetschef
Marie Meeths Anknuten
Mats Nordström Anknuten
Selma Olsson Åkefeldt Anknuten
Yara Onetti Vilalta Anknuten
Trausti Oskarsson Forskarstuderande
Jörg Otte Anknuten
Niklas Pal Anknuten
Cynthia Paulin Anknuten
Pernilla Pergert Forskare
Susanna Ranta Anknuten
Carina Rinaldo Forskarstuderande
Bengt Sandstedt Anknuten
Shahrzad Shirazifard Anknuten
Baldur Sveinbjörnsson Anknuten
Petter Svenberg Anknuten
Elisabet Tiselius Anknuten
Diana Treis Forskarstuderande
Catarina Träger Anknuten
Päivi Ventovaara Forskarstuderande
Charlotte Weiner Forskarstuderande
Malin Wickström Forskarassistent
Cuicui Xie Anknuten
Lili Zheng Systemutvecklare
Margareta af Sandeberg Anknuten
Daniel Önefäldt Anknuten